top of page

TBTech Kirchhoff-EQ v1.5.1 Win/Mac Drive downloadPLUGIN EQ TUYỆT VỜI VỚI MÔ HÌNH XỬ LÝ NĂNG ĐỘNG VÀ CỔ ĐIỂN SIÊU HẤP DẪN


Kirchhoff-EQ là plugin EQ tham số 32 băng tần tối ưu được xây dựng cho tất cả các ứng dụng chuyên nghiệp quan trọng. Nó có chất lượng âm thanh tinh tế, đường cong tương tự, 15 loại bộ lọc với hình dạng thay đổi liên tục và 32 loại EQ cổ điển được mô phỏng từ các thiết bị trong thế giới thực. Các chức năng xử lý động tích hợp rất linh hoạt và có độ méo cực thấp. Tất cả những điều này đã đẩy Kirchhoff-EQ lên tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo.


 Ultimate Sound Quality

Robust Nyquist-matched Transform

Through originally developed "Robust Nyquist-matched Transform", Kirchhoff-EQ has made digital-domain frequency response more approximate to its analogue counterparts without high frequency cramping as in regular IIR (infinite impulse response) equalizers. This technique is applied on all filter types in Kirchhoff-EQ. High-Precision Processing

64-bits is mandatory and it's not negotiable. The internal processing of Kirchhoff-EQ is always in 64-bits (or 117-bits), regardless of host DAW's current working precision. Psychoacoustic Adaptive Filter Topologies

All linear filter structures should have the same sound on paper. However in real-world application, round-off errors make every filter structure sound differently: some better in low frequencies, some better in high frequencies. A technology called "Psychoacoustic Adaptive Filter Topologies" has been deployed in Kirchhoff-EQ. Filter structures change themselves to a "best fitting" state along with corresponding band frequency changes, resulting in optimized sound quality in both low and high frequencies. Switchable Ultra-High 117-bits Processing

Since there's already 64-bits, why not go further? Kirchhoff-EQ uses a technique called "Double-Double" to make precision of internal processing reach 117 bits! This is the first equalizer in the world to reach such precision. You can switch between 64-bits and 117-bits at any time. It satisfies the most demanding ears. 15 Unique Filter Types

  • low pass, high pass, band pass: continuously variable from 0 dB/oct to 96 dB/oct;

  • bell, notch: continuously variable from 12 dB/oct to 96 dB/oct;

  • low shelf, high shelf, tilt shelf: continuously variable from 6 dB/oct to 96 dB/oct;

  • flat tilt and flat top;

  • sword: has sharper slope than bell, specifically designed to "dig" out resonances.

  • brickwall low pass, brickwall high pass, allpass low and allpass high.


94 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page