top of page

Về chúng tôi

Học từ giáo viên "Chất"

Khám phá những giáo viên "Chất" với những khoá học lifestyle dành cho giới trẻ như Music Producer, DJ, Dance, Rap,.. Với kĩ năng sư phạm dễ hiểu, truyền cảm hứng SickClass chắc chắn là trường kỹ năng online mà giới trẻ đang cần.

Our Lecturers
THAI SON PROFILE.jpg
THAI SON PROFILE 2.jpg
bottom of page