HỌC VIÊN SICKCLASS

Nơi đăng tải những sản phẩm của học viên Sickclass sau khi hoàn thành khoá học. Khám phá những bản beat, bản thu, mixing, vv.... để có thể collab, chia sẻ âm nhạc và trao đổi lẫn nhau nhé. 

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn